torsdag 3 oktober 2013

Cykelbanebygget igång

Nu är cykelbanebygget längs väg 149 igång igen. Efter 3 års stillestånd ser det ut som om den farligaste biten av min pendlarväg till jobbet äntligen kommer att bli åtgärdad. Jag vågar inte tro på det ännu, men man lovar att det ska bli klart innan årsskiftet.
I reportaget som P4 Gotland gjort om bygget säger trafikverkets planeringschef Ylva Aller att mycket har gått fel, men att resultatet blir bra. Jag håller inte med. Tyvärr blir resultatet inte särskilt bra, med budgetlösningar som t.ex. cykelfält utan fysiska avgränsningar längs 80-väg och bristande möjligheter att ta sig upp på cykelbanan om man inte har en terränggående cykel. Jag är i alla fall glad att man äntligen tänker färdigställa bygget, och hoppas innerligt att det inte blir några fler förseningar.

I samma radioreportage nämns att arbetet med cykelleden till Klintehamn nu inledes. Med anledning av det har jag skickat ett mail till planeringschefen och påtalat bristerna med cykelbanan längs väg 149. Det skulle vara tråkigt om den planerade leden till Klintehamn kommer att präglas av samma bilinriktade tänkande som skapat den undermåliga cykelbanan längs väg 149. Än har jag inte fått något svar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar