torsdag 20 mars 2014

Skede 2 = snöröjes ej?

Efter ett flertal incidenter denna vinter då jag tvingats ut på bilvägen p.g.a. obefintlig snöröjning av cykelbanan, framförallt på väg 149 mellan flygplatsen och Visby så mailade jag den ansvariga för väghållning och frågade varför man inte snöröjer den aktuella sträckan. Jag fick aldrig något svar.

Nu har jag hittat en del av förklaringen. Jag fann på Region Gotlands hemsida en karta över hur man prioriterar snöröjning på cykelbanor.


Sträckan ingår tydligen i något man kallar "skede 2", och röjs enligt beskrivningen på hemsidan efter det att de mest prioriterade stråken "skede 1" är röjda. Några regler för hur lång tid det kan ta finns inte. Jag kan dock konstatera att tre dagar är normalt för stråk som tillhör skede 2.
Resultatet av att kategoriseras "skede 2". Ingen snöröjning på 3 dagar.
Varför en av huvudlederna in till Visby där det inte finns några alternativa färdvägar tillhör "skede 2" kan man undra. Får göra ett nytt försök att kommunicera med ansvariga på Region Gotland.

Det är fullt förståeligt att allt inte kan röjas på en gång, och att det måste finnas prioriteringar. Och att några centimeter snö ligger kvar på cykelbanan några timmar upp till ett dygn får man acceptera. När snövallar ligger kvar  flera dagar, och gör cykelbanan helt oframkomlig får det tyvärr den tråkiga konsekvensen att det blir omöjligt för många att välja cykel istälet för bil på vintern. Här måste Region Gotland skärpa sig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar