tisdag 16 februari 2016

Cykelplan Visby - höga ambitioner, men finansiering saknas


Sedan december 2015 finns en cykelplan för Visby. Jag har nu läst igenom det 40-sidiga dokumentet, och kan konstatera att intentionerna är goda, men finansieringen är väldigt oklar.

Inledningsvis konstateras att cyklingen i Visby har ökat rejält de senaste åren från en nivå på 15 000 cykelpassager till 25 000 st. Positivt! Samtidigt är Gotland det biltätaste länet i Sverige.

Större delen av planen ägnas sedan åt olika åtgärder och riktlinjer. Följande avsnitt kan ses som en summering av prioriteringarna:
"Att investera i ett sammanhängande gång- och cykelnät är en viktig faktor för att främja en hälsosammare livsstil och en hållbar stad. Visbys cykel- vägnät ska byggas ut och kompletteras så att cykeln kan bli ett attraktivt och konkurrenskraftigt transportmedel gentemot bilen." Jag kan bara hålla med. Det största problemet för en cyklist i Visby är alla avbrott och inkonsekvenser i cykelnätet, och för att få fler att cykla måste det bli lika enkelt att ta cykeln som att ta bilen. Så är det inte i dag.

Däremot har författarna av rapporten gjort en tankevurpa gällande separering av gångbana och cykelbana, då man utifrån olycksstatistiken och det faktum att endast 2% av cykelolyckorna sker mellan cyklister och gångtrafikanter drar slutsatsen att separering av gångtrafikanter och cyklister inte är prio. Man förordar i planen istället att separering mellan cyklister och bilar ska prioriteras. Jag tror att separering från gångtrafikanter längs huvudstråken är nödvändig för att öka cyklingen. Trots att olyckorna är få mellan cyklister och gångtrafikanter så är incidenterna desto fler. Då bilar och cyklister har gemensamt och hyfsat förutsägbart rörelsemönster, så innebär gångtrafikanters oförutsägbara beteende att en cyklist alltid måste vara på sin vakt, och i praktiken måste hålla låg hastighet, rimligtvis inte över 15 km/h i närheten av gångtrafikanter. Även om olyckorna är få, så kan de flesta cyklister (och gångtrafikanter) nog skriva under på att otrevliga småincidenter eller nära ögat-händelser sker närapå dagligen. När jag tröttnar på det ständiga kryssandet och bromsandet, och biltrafiken är gles föredrar jag att cykla på bilvägen. Här bör nog trafikplanerarna tänka om.

Det stora problemet med planen är dock att planen till stora delar är ofinansierad. Åtgärderna är många, och sträcker sig från kartläggningar och informationskampanjer till upphöjda passager och nya cykelvägar. Tyvärr saknar de flesta av dessa planering både tidsmässigt och ekonomiskt, och de mer "skarpa" satsningarna på nya cykelvägar (som i praktiken lär bli G/C-banor) är få och väldigt begränsade, t.ex. är 1,3 mkr avsatt 2015-2020. Väldigt marginellt!

Jag hoppas att den politiska viljan att realisera den relativt ambitiösa planen finns, och att det blir betydligt fler satsningar än de som är inplanerade. Om inte är risken stor att Visby förblir en bilstad.

1 kommentar:

 1. Hej Cyklavarjedag

  Jag har varit inne på din blogg och sett att du har väldigt stor koll på cyklar överlag. Har även sett att du smått har skrivit om elcyklar. Det är nämligen så att vi är ett engelskt elcykel bolag som precis kommit in i den svenska marknaden och erbjuder någonting som ingen annan på marknaden erbjuder i dagsläget med våra mountainbikes som har en output kapacitet på hela 1000W. Utöver det har vi även city damcyklar, hybrider, samt hopfällbara elcyklar. Vi på Cyclotricity undrar därför ifall tester på våra elcyklar skulle vara någonting som är överhuvudtaget intressant för dig, båda att testa på och att skriva om. Eftersom elcyklar är ett väldigt hett ämne i dagsläget, samtidigt som intresset för dem ständigt ökar. Därför tänker jag att en liten artikel om någon ny elcykel på marknaden som krossar alla andra elcyklar när det kommer till kraft och prestation är något som kommer dra till sig en massa uppmärksamhet och därmed leda till att Cyklavarjedag i sig blir mer av en mångsidig blogg, samtidigt som sådana skriftelser attraherar både nya som gamla läsare.

  Du får mer än gärna kontakta mig och meddela hur du känner för detta? Om det är det någorlunda intressant för dig? Väntar med spänning in ditt svar.

  Vänliga hälsningar
  Hassan Akily
  Cyclotricity
  Epost: Hassan.akily@cyclotricity.se

  SvaraRadera