tisdag 16 februari 2016

Cykelplan

Nu finns det en cykelplan för Visby! Den antogs av Tekniska nämnden december 2015, vilket tycks ha glidit de flesta omärkt förbi. Inte ens jag visste att den var antagen.
Har skummat igenom den, och konstaterar att det är ömsom vin, ömsom vatten. Konstaterar t.ex. att den totala investeringsplanen för 2015-2020 tycks vara drygt 1 mkr! Jag hoppas att jag läst fel, och att det finns mer pengar avsatta någonstans. I annat fall kan jag konstatera att önskemålet från politiskt håll är fortsatt prio för bilkörning.
Återkommer med ett mer fylligt referat när jag läst igenom hela skriften.
Cykelplan Visby 2015-2025

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar