torsdag 28 mars 2013

Fyra plus och ett minus

Har gått igenom bensinutgifterna för familjen de senaste månaderna. Jag kan konstatera att de har halverats sedan jag har börjat ställa bilen mer eller mindre permanent. De ligger nu på ca 1500 kr per månad. Fortfarande mycket pengar, men en viss andel av detta är körning i tjänsten som min fru gör, och som hon därmed får ersättning för. Återstår resor som är svåra att komma ifrån, mestadels skjutsning av barn fram och tillbaka till olika aktiviteter och bilturer med hela familjen.
Självklart får man räkna bort de investeringar jag gjort i cykel och cykelutrustning, men det är snart betalt, och redan om några månader blir de minskade bensinkostnaderna "pengar rakt i fickan".
Summerat kan jag konstatera att jag med mitt beslut att permanent ställa bilen har:
1. Höjt min livskvalitet
2. Sparat pengar
3. Minskat mina koldioxidutsläpp
4. Fått bättre kondition
Enda minusposten är att jag får mindre tid med familjen i och med att det tar längre tid att cykla än att ta bil. När jag hämtar vid fritids blir det ca 15-20 minuter senare än om jag skulle ha tagit bil.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar