onsdag 26 juni 2013

Prioriterat transportslag

När jag cyklar till jobbet genom Visby är det väldigt uppenbart vilket trafikslag som har högsta prioritet.  Både vad det gäller dedikerat utrymme, och utformningen så är det väldigt tydligt att bilar är viktigast när vägar planeras.
Idag när jag cyklade från jobbet roade jag mig med att räkna antalet utfarter där jag som cyklist måste lämna företräde som jag har att passera på en den sträckning på ca 1,5 km som går längs Stenkumlaväg. Jag räknade även antal nivåskillnader på mer än 1 dm som jag måste forcera. Totalt passerade jag 11 st utfarter eller anslutande vägar. Antal nivåskillnader var 22 st till antalet. På samma sträcka har de som valt att köra bil 0 st nivåskillnader och 0 utfarter eller anslutande vägar där de måste lämna företräde. Det är väldigt frestande att lämna gång/cykelbanan och cykla med bilarna istället, men det är tyvärr olagligt. I Visby har man väldigt framgångsrikt knuffat upp cyklande på trottoaren på i stort sett alla större vägar för att ge fri lejd åt bilar.
Utfart med nivåskillnad för cyklister


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar