lördag 6 juli 2013

Risker med cykling

Jag tycker att det är tråkigt att ta upp riskerna med att cykla, eftersom jag är övertygad om att fördelarna överväger - fördelar både i form av livskvalitet och ett längre och friskare liv.
I veckan blev jag dock påmind om att det finns risker när jag två gånger blev närapå påkörd. Ena gången var vid infarten till flygplatsen som jag dagligen passerar. Det är en riskabel infart, då många som ska till flygplatsen är väldigt stressade. Mest stressade verkar yrkesförarna vara, och det var också en sådan som i sin taxibil nästan rammade mig när hen skulle svänga in samtidigt som jag passerade infarten. Eftersom hen kom bakom mig såg jag inget förrän krocken nästan var ett faktum. Taxiekipaget fick tvärnita, jag vejde undan och olyckan kunde undvikas.
Andra tillfället var när en postbil kom i hög fart från en mindre väg som ansluter till den länsväg som jag cyklade på. Brevbäraren fick bromsa in kraftigt, och jag gjorde detsamma. Återigen någon decimeter från olyckan.
I båda fallen var det som jag bedömer det stressade yrkesförare med aggressiv körstil som tar för stora risker. Vilket ansvar har deras respektive arbetsgivare?
Som cyklist är man oerhört utsatt. Inget plåtskal med deformationszoner som skyddar. Det bästa skyddet är den goda överblicken man har på en cykel, och sin egen vaksamhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar