söndag 20 januari 2013

Om snöröjningen i Visby igen

Den här veckan har snöröjningen i Visby varit totalt undermålig på alla cykel- och gångbanor. Det har snöat lite varje dag, men tydligen inte tillräckligt för att man ska anse det nödvändigt att ta fram snöröjningsmaskinerna. Resultatet är att smala upptrampade knaggliga gångar har bildats, där de problem som ändå uppstår ibland när cyklister och gångtrafikanter måste dela på samma infrastruktur förvärras betydligt. Som cyklist måste man passera med betydligt mindre marginal, och ofta stanna då det helt enkelt inte finns plats att möta en annan cyklist/gångtrafikant eller passera. Det har varit flera mindre incidenter för min del, ofta då jag ska passera/möta någon, och ger mig ut på den oupptrampade delen av gång/cykelbanan. Under snötäcket kan det dölja sig allt möjligt, oftast isblock som på ett snabbt och effektivt sätt stoppar min framfart.

Jag är rätt säker på att de som är ansvariga för snöröjning i Visby inte cyklar till jobbet. Jag var ute och körde bil igår, och på bilvägarna är det inga problem alls att ta sig fram trots utebliven snöröjning. Bilarna med sina dubbdäck flyttar lätt på de små mängder snö som har kommit under veckan, och det är nu barmark på de flesta vägar. Synd bara att bilvägarnas status ska styra snöröjning för cyklister och gångtrafikanter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar