onsdag 15 maj 2013

Fortfarande ofärdig cykelbana

Sommaren närmar sig, och cykelbanan längs den länsväg 149 som jag cyklar varje dag är fortfarande inte färdig. De senaste veckorna har både biltrafiken och cykeltrafiken ökat, och det är riktigt illa att det tycks bli ytterligare en sommar där cyklister kommer att utsättas för stora risker på de 800 meter som saknar både cykelbana och väggren. Mina försök att få kontakt med trafikverket har hittills varit fruktlösa, och det råder för närvarande stor oklarhet om när sträckan på ca 800 meter kommer att färdigställas. Jag har sedan slutet av förra året försökt få svar på frågor bl.a. om hur de ska lösa säkerheten temporärt, men utan någon som helst respons. Det är väldigt tråkigt att trafikverket inte verkar vara intresserade av att ordna någon temporär lösning för att höja trafiksäkerheten längs sträckan, när man inte tycks veta när bygget blir klart. Det minsta man kan begära är vettiga av- och påfarter där cykelbanan upphör, att man ordnar temporära cykelfält på befintlig väg alternativt sänker hastigheten från 80 till 60.

Lämplig påfart? Om man inte vill försöka forcera den decimeterhöga kantstenen vid busshållplatsen återstår att ta sig igenom den lösa sanden och snirkla sig förbi busskuren.

Cykelbana upphör på obestämd framtid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar