måndag 13 maj 2013

Lastbilsbelamrad gågata

Jag var ute och promenerade med barnen idag, och kunde konstatera att gågatan vid Östercentrum var fullständigt belamrad med olika typer av leveransbilar. 
Jag kunde räkna till sammanlagt åtta stycken större eller mindre lastbilar som tydligen hade starka skäl att parkera på gågatan. De flesta hade vett att ställa sig vid sidan av huvudstråket, men två av dem hade ställt sig så att de blockerade huvuddelen av det stråk som används av gångtrafikanter och cyklister.
Det första man kan undra är varför man i relativa moderna och/eller nyligen renoverade affärer inte har ordnat möjligheter att lasta på baksidan där det finns parkeringsplatser och vägar avsedda för bilar. Det andra jag funderade på är hur många av dessa transporter som istället skulle kunna utföras med lastcykel. Jag såg en av transportbilarna som levererade enbart ett större kuvert. I mina ögon verkar det väldigt onödigt att köra upp med en stor lastbil på en gågata för att transportera ett kuvert.

Bullitt Classic lastcykel


Det borde ligga i affärsägarnas intresse att få bort all denna trafik för att göra de direkta omgivningarna lite trevligare och tillgängligare för de som går och cyklar. Även om lastbilarna kör sakta så var det inte trevligt att med två barn samsas på samma plats som dessa 10-tonsklumpar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar