onsdag 22 maj 2013

Har ombyggnaden vid Visby hamn gjort det bättre för Cyklister?

För två år sedan startade ombyggnaden av området som ansluter till hamnterminalen i Visby. Nu är större delarna genomförda. Ett av målen med projektet är "Att bidra till ett sammanhängande och attraktivt cykelnät som del i ett ökat cyklande" Har man lyckats med ambitionen? Det korta svaret är nej. Det långa svaret följer nedan.

Jag tog mig lite tid att studera lösningarna för cyklister när jag passerade idag. Jag kom från Gutebacken ner mot hamnen.

Väl framme vid T-korsningen vid hamnen vill jag svänga höger för att komma vidare mot Visby innerstad. Frågan är bara var jag ska cykla. Trottoaren på höger sida tycks vara just trottoar för gående, men rakt fram ser jag att något som liknar en cykelbana går längs vägen. Som cyklist är jag enligt trafikregler skyldig att cykla på cykelbana om sådan finns. Alltså rakt fram över korsningen.


Väl framme vid cykelbanan blir jag stående mitt i trafiken. Var är det meningen att jag ska cykla upp på cykelbanan? Över den decimeterhöga trottoarkanten? Över betonghindret som står där antagligen för att förhindra bilar från att köra upp på cykelbanan? Det är också ett effektivt sätt att hindra cyklar från att ta sig upp på cykelbanan.


Jag beslutar mig för att forcera betonghindret. Här får jag användning för mina mountainbike-erfarenheter.


Fortsätter längs det som antagligen är en gång- och cykelbana.


Jag får det snart bekräftat. Efter en utfart för bilar sitter en skylt för gång- och cykelbana


Som vanligt när det byggs cykelbanor i Visby så är det bra med fjädring i sadeln när man ska passera en utfart för bilar. Först går det neråt, sedan går det uppåt. Tråkigt att man 2013 väljer detta föråldrade sätt att bygga cykelbanor på. Här skulle man kunna gjort en upphöjd gång/cykelbana för att få ner hastigheten på bilarna. Jag kan tänka mig att många stressade bilister som ska hämta/lämna vid båten kommer att passera här i alldeles för hög fart.

Det är gott om utfarter för bilar längs denna sträcka. Undrar varför man har gjort så här när det finns en rondell att använda för utfarter.


Gång- och cykelbanan fortsätter. Jag möter en och annan gående med bagage.


Sedan kommer en nyanlagd rondell. Bilarna har som det naturligtvis blir i rondeller kortast väg medan de som cyklar eller går får ta sig runt.

Sedan tycks cykelbanan upphöra vid en utfart. Jag fortsätter lite osäkert rakt fram.


Här blir det tätare med gångtrafikanter, och än mer diffust vart man ska cykla. Jag saktar ner och fortsätter.

Den sista biten efter rondellen ingår såvitt jag förstår i en eventuell fortsättning av projektet. Förhoppningsvis blir det en genomtänkt fortsättning på gång- och cykelstråket, och inte en diffus avslutning som nu.

En summering av resultatet hittills är att man i projektet får svårt att uppnå målet, att bidra till ett sammanhängande och attraktivt cykelnät som del i ett ökat cyklande. Jag har inte sett någon förbättring mot hur det såg ut tidigare (om jag inte minns fel, en kombinerad, men något bredare gång- och cykelbana). Det som har byggts en kombinerad gång- och cykelbanna (tidigare inlägg om problemen med kombinerade gång- och cykelbanor) på gammalt traditionellt vis. Anslutningarna för cyklister är obefintliga eller ogenomtänkta. Biltrafik har prioriterats framför gående och cyklister. Orsaken till att biltrafik har prioriterats står kanske att finna i projektets referensgrupp bestående av idel motorintressenter såsom bussföretag, taxiföretag och biluthyrare. Den miserabla skyltningen hoppas jag kommer att åtgärdas, då projektet inte är riktigt avslutat än.

Jag är faktiskt inte förvånad över att det blir så här. Kunskapen om cyklisters villkor är låg inom Region Gotlands verksamhet, och politiskt har cykling inte prioriterats. Det har gjorts enstaka försök att förbättra situationen för cyklande, men intresset från politiskt håll är generellt mycket lågt och det har mest varit prat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar