lördag 17 november 2012

Infrastruktur för elcyklar

Jag har sedan jag började cykelpendla 2008 konstaterat att cykelinfrastrukturen i många stycken är undermålig för cykelpendling. Med en elcykel blir det ännu mer uppenbart, dels för att jag cyklar oftare, dels för att min genomsnittshastighet blir något högre än om jag använder en vanlig cykel. Cykelsmart.se (en blogg som drivs av cykelbranchen), har här sammanfattat en rapport som behandlar elcyklarnas framtid, och vad det kommer att innebära för bl.a. infrastruktur. En sak ur rapporten som jag redan varit inne på är följande:
"Vidare innehåller elcyklar fler komponenter som kan vara känsliga för fukt och  regn, vilket ökar betydelsen av god väderskydd vid parkeringar."
I rapporten konstateras att elcyklarna i framtiden kan omfatta ungefär 20% av alla cyklar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar