lördag 17 november 2012

Tillbaka till bilen

Idag var det tillbaka till bilen igen, och det med besked. 7 mil kors och tvärs för att frakta barn till diverse aktiviteter. Tyvärr är inte ens elcykel något alternativ när det handlar om så långa sträckor, men jag passade på att ta med återvinning till Visby och storhandla när jag ändå hade bil.

Jag tycker att den jakt på bilismen som många miljöengagerade ägnar sig åt är tråkig, och ett hot mot alla som vill bo på landet. Bensinen är redan tillräckligt dyr för att de flesta inte ska köra bil i onödan. För att få fler att välja andra alternativ, så måste man jobba mer för att göra alternativen praktiskt genomförbara - inte försvåra för de som är beroende av bilen. Jag har t.ex. kämpat flera år med att försöka åka kollektivt - lönlöst. Månadskorten blir liggande. Bussen går aldrig när jag vill att den ska gå, och dessutom tröttnade jag på att starta dagen med en sur busschaufför. Cykling har jag också försökt med länge, och det har gått bra från och till. De stora problemen där har varit tidsaspekten, och det faktum att det är så väderberoende. Lite motvind och man blir genomsvettig om man cyklar 14 km. I praktiken har det blivit max 2 dagar i veckan.

Men nu har det äntligen kommit ett alternativ till bilen som verkar fungerar för mig i och med att elcyklarna kommer på bred front. Fortfarande är det en viss tröskel att ta sig över, och den tröskeln heter dålig infrastruktur. Då menar jag allt från vägars och cykelbanors utformning, trafikregler och möjligheter att parkera och ladda cykeln. Jag har bestämt mig för att det ska fungera trots alla hinder. För de flesta är dock bristerna i infrastruktur sannolikt orsaken att fortsätta köra sin bil. Och då hjälper inte höjda skatter, P-avgifter eller ställ-bilen-kampanjer. Det enda som hjälper är att förbättra förutsättningar för den som väljer att ta cykeln. Cykeln måste bli norm vid trafikplanering istället för bilen. Det måste vara lika enkelt att cykla som att ta bilen, först då kommer människor på bred front att välja cykel istället för bil.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar